Tytuł artykułu: Standaryzacja procedur kontraktowych w umowach o roboty budowlane

Autorzy: CZACZKOWSKI, W.

Słowa kluczowe: umowa, warunki kontraktowe, procedura, zamawiający, inżynier wykonawca, wyznaczeni podwykonawcy

Streszczenie: Warunki kontraktowe FIDIC opracowane przez międzynarodową organizację zrzeszającą inżynierów, konsultantów i rzeczoznawców są wzorami umów dotyczących robót inżynieryjno-budowlanych zalecanych do stosowania w międzynarodowych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Państwom członkowskim korzystającym z funduszy Unii Europejskiej zaleca się stosować wzory warunków kontraktowych FIDIC, ponieważ umożliwiają one standaryzację procedur zarządzania inwestycjami, przez co ułatwiają monitoring i kontrolę wykorzystania środków unijnych.

Cytowanie w stylu APA: Czaczkowski, W. (2013). Standaryzacja procedur kontraktowych w umowach o roboty budowlane. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (1), 98-104.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Czaczkowski, 2013), następne powołania: (Czaczkowski, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Czaczkowski, Wojciech. "Standaryzacja procedur kontraktowych w umowach o roboty budowlane." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 59 ser., vol. 22, nr 1, (2013): 98-104.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Czaczkowski 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Czaczkowski_2013_PNIKS, author={Czaczkowski, Wojciech}, title={Standaryzacja procedur kontraktowych w umowach o roboty budowlane.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN59/A10/art10.pdf}, year={2013}, volume={22 (1)}, number={59}, pages={98-104}}

Pełny tekst PDF


Go Back